Thursday, January 04, 2007

ఉదకమండలం అందాలు

కొత్త సంవత్సరాన్ని నేను ఉదకమండలంలో జరుపుకున్నాను. ఆలా వెళ్ళినప్పుడు తీసిన ఫొటోలలో ఇవి కొన్ని. మరిన్ని ఫొటోల కోసం ఈ లింకును సందర్శించండి.

నా ఈ బ్లాగును కూడా చదివే వారు ఉన్నారు అని, ఇవా ఒక్క రోజులోనే వచ్చిన నాలుగు వ్యాఖానాలను చూస్తే తెలిసిపోయింది. అందుకనే ఒక బ్లాగు పాఠకుడు వ్యాఖానించినట్లుగా ప్రతీ చిత్రానికి కొంత సమాచారాన్ని చేర్చాను.


ఊటీ దగ్గరలోనే కూనూరు అనే ఇంకో అందమయిన ప్రదేశం ఉంటుంది. అక్కడికి దగ్గరలో ఉన్న ఒక టీ ఫ్యాక్టరీ చూడటానికి వెళ్తున్నప్పుడు మార్గమంతా మనం ఇలాంటి అందమయిన టీ తోటలు చూడవచ్చు.
Scene - 09
అసలు పరిమాణం

ఈ సూర్యోదయం ఫొటో కాదు, సూర్యాస్తమయం ఫొటో. మధ్యానం 4 గంటలకు తీసాను. టీ తోటల మొక్కలతో పాటుగా మధ్యలో ఇలా కొన్ని ప్రత్యేకమయిన చెట్లు కూడా పెంచుతారు. అవి వర్షపునీటిని తమ వేర్లలో దాచుకుని టీ మొక్కలకు అందిస్తూ ఉంటాయంట. కాబట్టే టీ మొక్కలకు ప్రత్యేకంగా నీటి సరఫరాలంటిదేమీ ఉండదు.
Scene - 10
అసలు పరిమాణం

ఏనుగు కాలు చెట్టు (Elephant Leg Tree)... ఈ చెట్టు పేరుకు తగ్గట్లుగానే అచ్చం ఏనుగు కాలులాగానే ఉంటుంది. కూనూరు లోనే సింస్(sims) పార్కులో ఈ చెట్టును మనం చూడవచ్చు. ఫొటోలో కనపడటంలేదుకానీ ఈ చెట్టు చాలా ఎత్తు ఉంటుంది. ఇద్దరు ముగ్గురు పక్క పక్కనే నుంచుంటే ఉండేటంత లావు ఉంటుంది ఈ చెట్టు.
Elephant Leg Tree
అసలు పరిమాణం

మైసూరు నుంది ఊటీ వెల్తున్నప్పుడు కొంతదూరం తరువాత ఘాట్ రోడ్డు ప్రారంభమవుతుంది. మొంత్తం 36 మలుపులు(hairpin curves) ఉంటాయి. వాటిని ఎక్కేసరికి బండి ఇంజిను బాగా వేడెక్కిపోతుంది. అందుకనే బండికి నీళ్ళు తాగించటానికి మధ్యలో ఆపుతూ ఉంటారు. ఆలా ఆగినప్పుడు ఈ చెట్టు కనిపించింది. ఎందుకో తెలీదు కానీ ఈ చెట్టు, దాని వెనుక నీలి ఆకాశం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది.
Lonely Tree
అసలు పరిమాణం

ఇది ఊటీ సరస్సు. ఈ సరస్సులో మనం బోటులో షికారు చేయవచ్చు. ఊటీలో ఇది ఒకానొక ప్రధాణాకర్షణ.
Ooty Lake
అసలు పరిమాణం

కూనూరు దగ్గరి టీ తోటల చిత్రాలు ఇంకొన్ని.
Scene - 07
అసలు పరిమాణం

వీటన్నిటినీ నేను మధ్యానం తీసాను. అయినా కూడా మంచు పోలేదు. అసలు అవి మేఘాలేమో... కూనూరు ఊటీ రెండూ ఎత్తయిన కొండల మీద ఉంటాయి కదా...
Scene - 08
అసలు పరిమాణం

సాయంత్రం 4 తరువాత ఇలా కొంచెం ఎండ కాసింది. అప్పటిదాకా ఉన్న చలివల్ల కావచ్చు ఎండ పడేసరికి చాలా హాయిగా అనిపించింది.
Scene - 11
అసలు పరిమాణం

ఫొటోలో సరిగ్గా రాలేదు కానీ, ఇది చాలా పెద్ద లోయ.
Scene - 12
అసలు పరిమాణం

ఇది టీ మొక్క కాదు, అసలు ఈ మొక్కకూ, ఊటీకి సంబందమే లేదు. మైసూరు నుండి ఊటీ వెల్తున్నప్పుడు మధ్యలో బోజనానికి ఆగాము. అక్కడ ఈ గడ్డి మొక్క కనిపిస్తే ఒక ఫొటో తీసాను. ఈ మొక్క పేరు కూడా నాకు తెలియదు.
Some Plants
అసలు పరిమాణం

హోటలు దగ్గర కనిపించిన ఈ పూలను బాగున్నాయని తీసాను కానీ నాకు ఈ పూల పేర్లు తెలీదు. ఊటీ ఉధ్యానవనంలో కూడా ఇవే పూలను ఒక చోట చూసాను.
Flowers
అసలు పరిమాణం

ఊటీ ఎత్తయిన కొండలలో ఉన్న ఒక చిన్న లోయ. ఈ ప్రాంతమంతా కొండలలో చుట్టుముట్టి ఉంటుంది. అలాంటి ఒక కొండపైకెక్కి తీసిన చిత్రమిది. మొత్తం ఊటీ కాకపోయినా, ఏదో కొంత ప్రాంతం వచ్చింది, ఈ ఫొటోలో...
Ooty Hill Top View - 1
అసలు పరిమాణం

ఊటీ వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా చేయవలసిన పని ఇది. ఊటీ నుండి కూనూరుకు వెళ్ళటానికి ఒక ఒక రైలు బండి ఉంటుంది. ఎప్పుడో బ్రిటీషువాళ్ళ కాలంలో వేసిన పట్టాల మీద, దాదాపు అంతే పాతదయిన రైలు తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది కేవలం పర్యాటకుల కోసమే తిరిగే రైలు. మెల్లగా ఒక మనిషి పరిగెత్తేటంత వేగంతో వెళ్తూ 20 కిమీల దూరాన్ని 2 గంటలలో తీసుకుని వెళ్తుంది. అలా మెల్లగా తీసుకుని వెళ్ళటం వలన దారిలో ఉన్న ప్రకృతి దృశ్యాలను మనం చాలా బాగా ఆస్వాదించవచ్చు. ఈ రౌలు ప్రయాణంలోనే మేము దాదాపు 100 ఫొటోలు దాకా తీసుకున్నాము. మద్య్హలో రెండు మూడు సొరంగమార్గాలు, ఇరువైపులా అందమయిన లోయలతో ప్రయానిస్తున్నంత సేపు, చాలా మంచి అనుభూతిని పొందవచ్చు.
Ooty-Koonoor Train
అసలు పరిమాణం

అర్ధరాత్రి 3 గంటలకు మైసూరులో ఒక నిర్మానుష్యపు రోడ్డులో తీసిన ఫొటోఇది...
Road Center
అసలు పరిమాణం

మైసూరు నుండి ఊటీకి వెళ్తున్నప్పుడు వచ్చే ఒక మలుపు ఇది.
Scene - 02
అసలు పరిమాణం

నగరాలలో యాంత్రిక జీవితానికి, రణగొణ ద్వనులకు అలవాటు పడిపోయిన వాళ్ళకు ఇలాంటి అందమయిన ప్రదేశంలో ఇలా ఒక ఒంటరి ఇల్లు కనిపిస్తే ...
Scene - 03
అసలు పరిమాణం

టీ కాకుండా ఇక్కడ ఇలా వేరే పంటలు కూడా పండిస్తారు మరి.
Scene - 06
అసలు పరిమాణం

ఈ ఫొటో చూసినప్పుడు గుర్తుకు వచ్చింది, ఊటీలో నీటికొరత. అందుకనే అక్కడ నీటిని చాలా జాగ్రత్తగా వాడు కుంటారు.
Stream of Water - 1
అసలు పరిమాణం

Wednesday, January 03, 2007

చాలా రోజులు ఆగాను

నా బ్లాగును కూడా బేటాలోకి మారుద్దేమోనని నేను చాలా రోజులు ఆగాను. కానీ అది మారే సూచనలు కనిపించటంలేదు. అందుకనే నా పాత బ్లాగు పేరు మార్చేసి, ఆదే పేరుతో ఈ కొత్త బ్లాగు సృస్టించేసాను. కొత్త సంవత్సరానికి నా పాత బ్లాగుకి ఇలా కొన్ని కొత్త మెరుగులు దిద్దాను.