Thursday, September 29, 2011

అమేజాను సిల్కు బ్రవుజరు

ఆమేజాను "క్లవుడు"ను ఉపయోగించుకుంటూ పనిచేసే ఈ సరికొత్త బ్రవుజరు, ద్వారా మీ మొబైలులో ఇంటర్నెట్టులో మరింత చురుకుగా విహరించవచ్చు. అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ బ్రవుజరు త్వరలో విడుదలవుతున్న కిండిల్ ఫయర్‌లో (Kindle Fire) మాత్రమే లభిస్తుంది.

మరింత సమాచారం కోసం ఈ వీడియోని చూడండి: